22 november 2017 
in School
2 min. leestijd

Voordelen en nadelen van Daltononderwijs; middelbare school

Onze oudste is dit jaar gestart op de middelbare school. De middelbare school heeft Daltononderwijs als basis en dat is dus soms even anders dan andere scholen. En daar zitten voordelen maar ook zeker nadelen aan. We zetten ze even voor jullie op een rijtje.

Voordelen van het Dalton-systeem

Zelfstandig werken

Veel vakken gaan uit van een grote mate van zelfstandigheid en dat is natuurlijk ook een van de bouwstenen van Dalton. Zelf de teksten doornemen en de opdrachten uitzoeken. En als dat je ligt is dat veel lekkerder dan alles slaapverwekkend voorgelezen te krijgen.

Eigen tempo door werken

Mede door het bovenstaande kan je ook je eigen tempo bepalen. Meer dan in andere onderwijsvormen. Begrijp je het goed dan ga je als een speer door de stof heen, heb je wat meer moeite dan ga je wat langzamer en kan je ook extra hulp vragen en krijgen van de docent, van een andere leerlingen of tijdens een daluur van een andere docent binnen dit vak.

Veel controle door middel van aftekenen van de vorderingen

Aan het begin van het jaar krigen de kinderen een boekje. Hierin staat voor elk vak een aftekenlijst. Voordat dingen getoetst gaan worden word verwacht dat je de doelen in het boekje hebt behaald. N laten afken. Elke docent heeft zijn eigen controlesysteem voor het aftekenen. De ene kijkt je schrift in, de ander stelt je vrageover de stof of laat het de leerlingen onderling aftekenen.

Weinig huiswerk

Ze krijgen echt niet minder werk op dan op andere scholen. Ze krijgen alleen wel meer de tijd om dat op school te maken. Elke dag is er een uur, het 5de uur van de dag, bestemt voor huiswerk, leren e.d. Dit daluur is door de hele school op hetzelfde moment. Wie hard werkt in het daluur hoeft thuis minder te doen en dat scheelt dus al snel een uur per dag.

Veel opdrachten samen

Veel opdrachten moeten in groepjes van twee of meer gedaan worden en dat maakt het natuurlijk wel veel gezelliger.

Daltononderwijs

Nadelen van het Dalton-systeem

Samenwerken

Veel opdrachten samen doen is natuurlijk hartstikke gezellig. Maar niet altijd. Soms kom je in een groepje en wil het niet lukken met dat samenwerken. Dan trek je als enige de kar en dan haal je soms ook een laag cijfer. En dat is natuurlijk wel heel erg balen. Ook plannen van activiteiten is een stuk lastiger met een groepje. Samen iets doen is leuk maar als je het na school moet doen dan is dat best lastig met al die drukke buitenschoolse activiteiten.

Minder controle

Er wordt gewerkt met taken en deze taken kunnen de kinderen inzien. Vaak staan ze op papier of kunnen ze er via het internet bij. Dit bevordert de zelfstandigheid en is helemaal Dalton natuurlijk. Voor de ouder betekent het echter dat niet alles terug te vinden is op magister wat op reguliere school vaak wel het geval is.

Veel werk naast de les

Alle vakken leveren wat tijd in voor de daluren, daltonuren. Dat betekent dus dat er meer werk naast de les gemaakt moet worden. Zo levert wiskunde een heel uur in per schoolweek. Je snapt dat de hoeveelheid huiswerk voor de overgebleven uren een stuk meer wordt.

Langere schooldagen

Elke dag wat extra’s doen, tijd besteden aan je huiswerk tijdens de daluren, en dan ook nog de gewone uren maken die er staan voor de vakken. Dat geeft onvermijdelijk langere dagen op school dan in het normale onderwijs.

Dit zoals wij op dit moment het werken binnen het Daltononderwijs op de middelbare school ervaren. Als andere mensen andere ervaringen, of gelijke ervaringen hebben dan hoor ik het graag.

Reactie plaatsen