27 november 2017 
in School
2 min. leestijd

Hoe gaat het op school in groep 7?

Vorige week beschreef Hanneke hoe het met A gaat op de middelbare school aan de hand van de Voordelen en nadelen van Daltononderwijs; middelbare school. Deze week neem ik je even mee naar de basisschool. Toevallig ook een daltonschool, maar dat staat er eigenlijk helemaal los van. Vorige week was het bij ons op school tijd voor de voortgangsgesprekken. Dus bracht ik 2x 10 min door met de leerkrachten om eens te kijken hoe het gaat met A en T.

10 minuten gesprekken

Bij ons op school krijgen de kinderen vanaf groep 2 2x per jaar een rapport. In januari en aan vlak voor het einde van het schooljaar. En direct na het uitreiken van het rapport kun je natuurlijk even met de juf of meester in gesprek over het rapport. Maar in november zijn er wel 10 minuten gesprekken en geen rapport. Voortgangsgesprekken. Even kijken hoe het gaat zo na de eerste maanden van het schooljaar. De eerste toetsen (van de methode) zijn achter de rug en de eerste cijfers zijn binnen. Deze cijfers kennen we al, want via het ouderportaal zijn die in te zien. Maar ook hebben de juffen en meester de tijd gehad om de kinderen te leren kennen. Een mooie periode voor een eerste gesprek dus.Voortgangsgesprek A

Bovenbouw

A heeft inmiddels de eerste maanden in groep 7 gehad. En eigenlijk hobbelt ze gewoon rustig door waar ze is gebleven vorig jaar. Dit jaar werken ze voor het eerst met snappets. Een mini-ipad met daarop de opgaven voor rekenen, taal en spelling. De juf en meester wijzen hierop de opdrachten aan de leerlingen toe. Ze kunnen vervolgens op hun weektaak zelf zien welke doelen ze deze week moeten maken. Al vanaf de kleuterklas zijn ze gewend op deze manier met weektaken te werken. Een groot voordeel van het Dalton onderwijs. Het leuke vindt A ook dat je kan zien of je goed scoort. En trots laat ze ’s ochtends bij het wegbrengen dan ook zien wat haar resultaten zijn. Ik vermoed dan ook geen verrassingen te horen op de het 10 minuten gesprek.

Het gesprek

Donderdag na schooltijd mag ik even aansluiten bij de meester. Geen uitloop want ik ben de eerste in die dag. Alleen de meester is er. Prima, voor het belangrijkste deel is hij ook degene die ik nodig heb.
Nadat we samen hebben vastgesteld dat haar cijfers meer dan ok zijn, ik de cijfers ook ken, komen we op het eerste onderwerp. Begrijpend lezen. Vorig jaar was zij bij de Cito wat gedaald, en aan de grafiek te zien, was dat een trend aan het worden. Zonde en niet terug te zien in de methode toetsen en het huiswerk. Ze werken op school met nieuwsbegrip en nieuwsbegrip XL gaat mee als huiswerk. Ik zie wel terug dat het niveau ten op zichte van vorig jaar flink is gestegen. In de lesstof. En A lijkt er volgens de eerste toets niet al te veel moeite mee te hebben. Misschien ook iets meer uitdaging op dit vlak? De meester was dit al aan het bekijken.

Daarnaast nog kort gesproken over het automatiseren van kleine sommetjes. Met name delen en aftrekken over het 10-tal blijven toch lastig. Ze rekent snel genoeg om niet direct te zien dat dit ontbreekt en gelukkig wordt hier ook in het huiswerk nog steeds aandacht aanbesteed.
Daarnaast nog even kort gesproken over de vriendschappen in de klas en over hoe A samenwerken ervaart in de klas. En dan zijn de 10 minuten al weer om.

Tevreden dat het goed gaat (ook al is dat eigenlijk geen nieuws) en ik dezelfde aandachtspunten heb als de school sluiten we het gesprek af. Nu weer lekker aan de slag

Reactie plaatsen