School
Hanneke Koper-de Leur
School
12/11/2017
4 min
0

Verschil middelbare school in vergelijking met de basisschool

12/11/2017
4 min
0

Nu A al een tijdje op de middelbare school zit en Q nog heel even op de basisschool  kunnen wij een mooie vergelijking trekking tussen de beide onderwijsvormen. Er zijn best wat overeenkomsten maar natuurlijk ook wat verschillen. Ik heb het verschil tussen de basisschool en de middelbare op vier punten bekeken. Structuur, lesuitval, het 10-minuten gesprek en het rapport.

Structuur

Beide scholen werken met een rooster. Elke keer op hetzelfde moment rekenen/wiskunde of taal/Nederlands. Op de middelbare school is deze structuur echter veel duidelijker zichtbaar doordat de kinderen van lokaal en docent moeten verwisselen tussendoor. En daarnaast is de structuur op de middelbare school dan ook veel starrer maar tegelijk veel wisselender dan op de basisschool. Starrer omdat ze voor elk vak een andere docent hebben en dus kan er niet een beetje geschoven worden in het rooster zonder dat het andere lessen beïnvloedt. Elke les duurt ook even lang en is niet afhankelijk van de aangeboden stof maar van de bel. En toch is het veel wisselender. Er wordt tussendoor makkelijker een les voor een andere les verwisseld. Vakken die ineens naar een andere dag verplaatst worden en noem maar op. Ook is eens in de zoveel tijd het volledige rooster aan de beurt en wordt echt alles anders. Zo lekker als je dan ineens het eerste uur niet naar school moet maar wel balen als je dan niet meer op tijd thuis kan zijn voor je sportlessen. De begin en de eindtijden zijn een absoluut groot verschil met de basisschool. Op de basisschool staan ze vast, voor het hele jaar en zelfs voor meerdere jaren, maar op de middelbare school is de maandag anders dan de dinsdag, de woensdag , enzovoorts.

Basisschoolrapport

Lesuitval

Op de basisschool is het vaak een veel besproken onderwerp. Er is een structureel te kort aan leerkrachten of ze mogen weer een tijdje niet invallen vanwege de nieuwe wetgeving.  Hier scheef Marijke al een keer een stukje over omdat het haar ook treft als invalleerkracht in het basisonderwijs. Dat eindigt met kinderen die een dag geen les krijgen of, zoals bij ons op school, in verschillende klassen worden opgedeeld zodat ze geen narigheid kunnen uithalen. Ze krijgen dan wat werkjes mee om te doen maar dit is vaak niet voldoende om ze de hele dag zoet te houden. En dan is het voor groep 8 toch wat minder leuk om bij de kleuters te zitten of voor groep 3 kinderen om plaats te nemen tussen de kinderen van groep 8.

Maar ook de middelbare school staat bekend om de lesuitval. Hier gaat het dan gelukkig niet om hele dagen maar om uren tussendoor waar de docent ziek is. Uitval word niet opgevuld tenzij de docent voor een lange tijd uit de running zal zijn zoals bij een zwangerschapsverlof. Als het eerste uur uitvalt hebben ze geluk, ze kunnen wat langer thuisblijven. Ook het laatste is uur is prettig want dan mogen ze eerder naar huis. balen is het echter als het een tussenuur betreft. De kinderen van de eerste 2 leerjaren mogen niet van het schoolterrein af en worden dus ergens in school opgevangen. Dat kan zijn door een docent muziek als wiskunde uitvalt of door een Nederlandse bovenbouwdocent als beeldende vorming uitvalt. Is de docent welwillend dan kan je lekker kletsen en wat voor jezelf doen. Heb je pech dan zit je in stilte huiswerk te maken, ook als je niks te doen hebt eigenlijk.

10 minuten gesprek

Jaja, ook op de middelbare school ben je nog niet van de gesprekken af. In de brugklas kregen wij een gesprek met de mentor, verplicht en zonder kind, als kennismaking. Dit gesprek stelde weinig voor. Wij hoorde niks nieuws, het gaat goed met haar, ze haalt goede cijfers. Docenten vinden het een leuke meid, enthousiast en leergierig. Daarnaast hadden wij de gelegenheid om, na het rapport, in te schrijven voor 3 docenten waar ze les van krijgt. Als het op een bepaald gebied minder goed gaat kan je als ouders/kind dus verhaal gaan halen bij de docent. Op die manier kan je misschien wat tips en aanwijzingen krijgen over het waarom van de mindere cijfers. Wij gaan hier niet naartoe want zoals ik net al schreef, het gaat goed en ze haalt tot nu toe goede cijfers. Wel is het zo dat kinderen bij elk gesprek met de docent mee worden verwacht. Het gaat om hun leerproces dus horen ze erbij. Pas als het kind 18 is mag het zelf kiezen of het de ouders nog mee wil hebben. Dit is een beetje het omgekeerde van de basisschool waar op veel scholen de gesprekken plaatsvinden zonder aanwezigheid van het kind.

Op de basisschool bestaat bij ons een soort gelijk systeem. Een standaard gesprek is met de eigen leerkracht. Maar soms heeft een kind extra hulp of extra les (voor achterlopen of juist voor extra uitdaging) en dan kan er ook gekozen worden om met deze begeleider een gesprek aan te gaan. Zelfs de gym vakdocent kunnen we aanvragen voor een gesprekje. Eigenlijk weinig verschil met de middelbare school.

Middelbare school rapport

Rapport

In het rapport vind ik het verschil het grootst.

Het rapport van de basisschool wordt veel uitgedrukt in woorden zoals matig tot goed en niet alleen gericht op prestatie maar ook vooral kijkt naar de sociale en emotionele ontwikkelingen van het kind. Het kind maakt wel al kennis met cijfers voor toetsen maar in de rapporten komen deze toch vaak weer terug in een woordelijke beoordeling.

Hoe anders is de middelbare school. Elke docent kijkt naar het eigen vak. Naar aanleiding van de toetsen komt er een cijfer uit en die eindigt weer op het rapport. Geen verrassingen want alles hebben we in Magister al kunnen inzien. Ook is er geen persoonlijke noot meer van een docent laat staan dat iemand een opmerking toevoegt over het sociaal of emtioneel functioneren van het kind. Cijfertjes en feiten.

Reacties
Categorieën